กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2565

                       วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.38 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2565 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทางนายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดเเพร่ มอบหมายให้นางสาวจิรสุดา ปัญญาไศย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง พร้อมด้วยนางบุญมี อ่อนน้อม ประธานกลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองเเพร่ จังหวัดแพร่ ร่วมพระราชพิธีฯ และเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
                       ซึ่งงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทย โดยพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (พิธีไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง
                       ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานราชการในสังกัด ดำเนินการคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นให้ปรากฎต่อสาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางปฏิบัติงาน โดยในปี พ.ศ. 2565 เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลและยกย่องประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไป ได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติ โดยเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ในประเภทต่าง ๆ สำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโฮ้งหมู่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  ได้รับจาก สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ รายงาน
 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :