จังหวัดแพร่สรุปผลการดำเนินโครงการสร้างทำนบกระสอบทรายชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดแพร่กรณีภัยแล้งปี 2565

                  นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปีงบประมาณ 2565 โดยเฉพาะการสร้างทำนบกระสอบทรายชั่วคราวกั้นลำน้ำยมและแม่น้ำสาขา ตลอดจนลำห้วยต่างๆ  เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง เป็นการชะลอการไหลของน้ำ และยกระดับน้ำให้เพียงพอต่อการสูบขึ้นมาใช้ในการเกษตร ส่งผลดีต่อบ่อน้ำตื้นของประชาชนในหมู่บ้าน และระบบประปาหมู่บ้าน 
                  ซึ่งจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการสร้างทำนบกระสอบทรายชั่วคราวกั้นลำน้ำยม จำนวน 44 จุด ลำน้ำสาขา 88 จุด ประกอบด้วย โครงการสร้างทำนบกระสอบทรายชั่วคราวกั้นลำน้ำยมด้วยงบป้องกันยับยั้งของจังหวัดแพร่จำนวน 44 จุด ประกอบด้วยอำเภอเมืองแพร่ 5 จุด อำเภอหนองม่วงไข่ 5 จุด อำเภอสอง 7 จุด อำเภอสูงเม่น 7 จุด อำเภอเด่นชัย 6 จุด อำเภอลอง 11 จุด และอำเภอวังชิ้น 3 จุด ซึ่งดำเนินการครบหมดแล้ว โดยพื้นที่ได้รับประโยชน์ 39,492 ครัวเรือน 102,322 คน
                  สำหรับโครงการสร้างทำนบกระสอบทรายชั่วคราวกั้นลำน้ำสาขา และลำห้วย ด้วยงบป้องกันพยายามของจังหวัดแพร่ดำเนินการทั้งหมด 88 จุดประกอบด้วยอำเภอเมืองแพร่ 6 จุด อำเภอหนองม่วงไข่ 7 จุด อำเภอร้องกวาง 10 จุด อำเภอสอง 12 จุด อำเภอสูงเม่น 2 จุด อำเภอเด่นชัย 24 จุด อำเภอลอง 19 จุด และอำเภอวังชิ้น 8 จุด ได้ดำเนินการครบทั้งหมดแล้ว พื้นที่ได้รับประโยชน์ 43,883 ครัวเรือน 189,198 คน 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :