จัดหางานจังหวัดแพร่เตรียมจัด นัดพบแรงงาน ในวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ เชิญชวนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 เมษายน 2567 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารารมหลวง จังหวัดแพร่ แนะนำประชาชนปฏิบัติตน เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ในช่วงฤดูร้อน จังหวัดแพร่กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ และวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 1 พฤษภาคม 2567 ณ โรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬา อบจ.แพร่ จังหวัดแพร่ กำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ผ้าจกเมืองลอง

- บริการออนไลน์ -

face book
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government