ผู้ว่าฯ แพร่ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้หม้อห้อม และร้านค้าผ้าหม้อห้อม พร้อมเชิญชวนสวมใส่ผ้าหม้อห้อม เอกลักษณ์ของชาวแพร่ตลอดเดือนเมษายนนี้

                   วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ตำบลท่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าหม้อห้อมที่สำคัญของจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้หม้อห้อมป้าเหงี่ยม ตามวิถีถิ่น วิถีพวนสืบสาน ห้อมแพร่ และเยี่ยมชมร้านค้าหม้อห้อมชุมชน ซึ่งในปีนี้ โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน 2565 จังหวัดแพร่ได้รณรงค์ให้พี่น้องประชาชน “นุ่งผ้าเมือง อู้กำเมือง” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมือง ตลอดเดือนเมษายน โดยแต่งกายด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม หรือผ้าทอที่ผลิตในเมืองแพร่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของเมืองแพร่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน ปัจจุบันผ้าหม้อห้อมถูกนำมาประยุกต์ใช้ และเสื้อผ้าก็ถูกนำมาประยุกต์ให้เป็นชุดที่ทันสมัย ตามแฟชั่น และเป็นสากลมากขึ้น ยกระดับผ้าและเพิ่มมูลค่ารายได้แก่ผู้ผลิตมากขึ้น
                   สำหรับผ้าหม้อห้อม เป็นชื่อผ้าย้อมพื้นเมืองสีกรมท่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองแพร่มานานแล้ว ในอดีตผ้าหม้อฮ่อมเป็นผ้าฝ้ายทอมือ ที่นำดอกฝ้ายขาวมาทำเป็นเส้นใยแล้วทอด้วยกี่พื้นเมืองเป็นผ้าพื้นสีขาว หลังจากนั้นจึงนำไปตัดเย็บให้เป็นเสื้อ และกางเกง จากนั้นนำมาย้อมในน้ำห้อม ที่ได้จากการหมักต้นห้อมเอาไว้ในหม้อ ในปัจจุบันมีการทอผ้าด้วยกี่แบบพื้นเมืองน้อยลงทำให้ผ้าทอมีราคาแพง ในการตัดเย็บเสื้อผ้าหม้อห้อมจึงมีการใช้ผ้าดิบจากโรงงานตัดเย็บ ย้อมด้วยน้ำห้อมธรรมชาติหรือสีวิทยาศาสตร์
                   ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผ้าหม้อห้อมนั้น ไม่ได้มีเพียงเครื่องแต่งกายประเภทเสื้อผ้าเพียงอย่างเดียว แต่มีการนำมาทำเป็นผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูเตียง ผ้าม่าน ชุดทำงานที่สวยงาม ของที่ระลึกต่างๆ กระเป๋าผ้า ผ้ามัดย้อม เสริมสร้างรายได้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการในพื้นที่ /.

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังไหวัดแพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar