ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดงานมหกรรมชิมชา กาแฟ บ้านนาคูหา และของดีตำบลสวนเขื่อน

                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(16ม.ค.65)เวลา 09.00 น. ที่วัดนาคูหา หมู่ที่ 5 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมชิมชา กาแฟ บ้านนาคูหา และของดีตำบลสวนเขื่อน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ การบริหารจัดการด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลสวนเขื่อน

                บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ กลางหุบเขาที่มีอากาศบริสุทธิ์ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนชื่อดัง และเป็น 1 ใน 5 ของเส้นทางการท่องเที่ยวเกษตรสีเขียวของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ด้วยความที่บ้านนาคูหาเป็นแหล่งโอโซนชั้นเยี่ยมแห่งหนึ่งของประเทศไทย จุดเด่นของที่นี่ คือ วัดนาคูหา มีพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งนา และมีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวจากองค์พระพาดผ่านกลางทุ่งนา สำหรับเดินเล่น ชมวิวต่างๆ ทำให้มองเห็นธรรมชาติรอบวัดนาคูหาได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจากชุมชน เช่นการทำผ้ามัดย้อม โดยใช้ "ฮ้อม" เพราะที่นี่เป็นแหล่งปลูกและผลิตอ้อมแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อและครบถ้วนมากที่สุดของจังหวัดแพร่ จึงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ทุกกระบวนการทำฮ้อม และยังได้ทดลองทำผ้ามัดย้อมด้วยตัวเองอีกด้วย และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง บ้านนาคูหา นั้นมี กาแฟซึ่งเป็นผลผลิตที่ขึ้นชื่อในพื้นที่ และมีเตา หรือสาหร่ายน้ำจืด ที่นำมาประกอบอาหารพื้นบ้านและนำมาทำข้าวเกรียบ ทำสบู่ ทำกะละแมเตา จำหน่ายอีกด้วย

                เทศบาลตำบลสวนเขื่อน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ และความสำคัญของการพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาด้านการตลาดอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น "มหกรรมชิม ชา กาแฟ บ้านนาคูหา และของดีตำบลสวนเขื่อน" ขึ้น เพื่อส่งเสริมด้านการตลาด เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ประชาชนในฐานะผู้ผลิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย เพิ่มมูลค่าและรายได้ ตรงตามความต้องการของตลาด ตลอดจนพัฒนาชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านการประกอบธุรกิจการค้า การบริการ จัดการด้วยตนเอง สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการ อื่นๆได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มอำนาจต่อรองทั้งในลักษณะการรวมกลุ่มผู้ผลิต การรวมกลุ่มจำหน่าย การสร้างจุดแข็งในด้านคุณภาพ ราคา และเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย

                ในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดบูธนิทรรศการอาชีพภายใต้แนวคิด "เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญา การจัดบูธจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิเช่น ชา กาแฟ เตา สินค้าทางการเกษตร สินค้าแปรรูปจากเตา ผลไม้ ฯลฯ เป็นต้น ในพื้นที่ตำบลสวนเขือน การประกวดแข่งขันการทำอาหาร "ลาบเมืองแพร่" การจัดบูธจำหน่ายชา กาแฟ จากร้านดังในจังหวัดแพร่

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar