จังหวัดแพร่จัดโชว์ผลสำเร็จการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง มุ่งสู่เมืองแห่งหัตถศิลป์โลก (World Craft City) ในอนาคต

image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar