จังหวัดแพร่จัดพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567

               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงาน วันนี้(2เม.ย.67) เวลา 13.30 น. ที่พระอุโบสถ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมประกอบพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้น เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ต่อมาปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมภ์ จนถึงปัจจุบัน
               สำหรับจังหวัดแพร่ ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี สำหรับการทอดผ้าป่าในปีนี้ มียอดเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ จำนวน 447,889.24 บาท  โดยจะนำเงินดังกล่าว ฝากเข้าบัญชี “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดแพร่” เพื่อดำเนินกิจกรรมมอบทุนอุปการะแก่เด็กยากจนในพื้นที่จังหวัดแพร่ต่อไป /.

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สุวัฒน์ คำหม่อม / ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่/รายงาน

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar