อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ Hotspot จากดาวเทียม Suomi NPP เร่งดับไฟป่าป้องกันพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ พบสาเหตุจากคนลักลอบเผาเพื่อหาของป่า

               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เมื่อ เวลา  13.55 น. ของวันที่ 1 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ได้ดำเนินการตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ดังนี้
               1. เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย หน่วยปางงุ้น และราษฎรประจำจุดเฝ้าระวังไฟป่าบ้านปางกุ่ม ร่วมกันตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดแรกพิกัดพิกัด 47Q 537172E  1958350N และพิกัด 47Q  537107E  1958785N โดยได้ดำเนินการดับไฟได้แล้ว เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ สาเหตุมาจากการลักลอบเผาป่าเพื่อความสะดวกในการเก็บหาของป่า พื้นที่เสียหายรวม 25 ไร่ 
               2. เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย หน่วยแม่อิบ หน่วยแม่แขม เจ้าหน้าที่สายตรวจส่วนกลางฯ และราษฎรประจำจุดเฝ้าระวังไฟป่าบ้านอ้อ ออกตรวจลาดตระเวนพบไฟป่าจำนวน 1 จุด  จึงทำการดับไฟ บริเวณดอยแม่รัง พิกัด 47Q 574378E 1994008N ท้องที่บ้านแม่แขม  หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (ไม่ปรากฏจุดความร้อน) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย โดยสามารถควบคุมและดับไฟป่าในบริเวณดังกล่าวไว้ได้ เป็นป่าเบญจพรรณ สาเหตุมาจากการลักลอบเผาป่าเพื่อความสะดวกในการเก็บหาของป่า พื้นที่เสียหายรวม 10 ไร่
               3. เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย หน่วยสบปราบ ออกตรวจลาดตระเวนพบไฟป่าจำนวน 1 จุด  จึงทำการดับไฟ บริเวณป่าลำห้วยกิ่วม่วง พิกัด 47Q 536141E 1965483N ท้องที่บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 3 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง (ไม่ปรากฏจุดความร้อน) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานฯ โดยสามารถควบคุมและดับไฟป่าในบริเวณดังกล่าวไว้ได้เป็นบางส่วน เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงชันยากต่อการเข้าถึง จึงได้ทำแนวกันไฟไว้เพื่อไม่ให้ลุกลาม และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ สาเหตุมาจากการลักลอบเผาป่าเพื่อความสะดวกในการเก็บหาของป่า พื้นที่เสียหายรวม 8 ไร่
               4. เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย หน่วยแม่แขม หน่วยขุนห้วย เจ้าหน้าที่สายตรวจส่วนกลางฯ ผู้นำชุมชนและราษฎรบ้านแม่รัง และราษฎรประจำจุดเฝ้าระวังไฟป่าบ้านแม่แขม บ้านโป่ง บ้านแม่ป้าก ออกตรวจลาดตระเวนพบไฟป่าจำนวน 1 จุด  จึงทำการดับไฟ บริเวณดอยแม่รัง พิกัด 47Q 574035E 1992385N ท้องที่บ้านแม่รัง หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (ไม่ปรากฏจุดความร้อน) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานฯ โดยสามารถควบคุมและดับไฟป่าในบริเวณดังกล่าวไว้ได้ เป็นป่าเบญจพรรณ สาเหตุมาจากการลักลอบเผาป่าเพื่อความสะดวกในการเก็บหาของป่า พื้นที่เสียหายรวม 20 ไร่

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่


image รูปภาพ

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar