จังหวัดแพร่จัดงาน " ชม ชิม ช้อป OTOP ของดี 4 ภาค ครั้งที่ 9 และมหกรรมผ้าพื้นเมืองและของดีเมืองแพร่ "

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 17.30 น. ที่บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน ชม ชิมช้อป OTOP ของดี 4 ภาค ครั้งที่ 9 และมหกรรมผ้าพื้นเมืองและของดีเมืองแพร่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ให้ใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรในชุมชนได้ผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ตลอดจนการสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการตลาด และการเชื่อมโยงการตลาดจากเครือข่ายทั่วประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ พร้อมด้วยเครื่อข่าย OTOP อำเภอเมืองแพร่ และเทศบาลเมืองแพร่จัดขึ้น

                        โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วยการแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพระดับ 3-5 ดาวทั้งในและต่างจังหวัด จำนวน 90 บูธ การประกวดผู้นำชุมชน Got Talent การเดินแบบผ้าไทย และการจำหน่ายเสื้อหม้อห้อม ตัวละ100 บาท พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น กิจกรรมนาทีทอง การซื้อสินค้า และได้รับคูปองแลก Gift Voucher อีกด้วย 

สุวัฒน์ คำหม่อม-ข่าว

อำนวย จันต๊ะหล้า-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar