อำเภอเมืองแพร่ แจ้งขอให้งดจอดรถ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2567 เนื่องจากมีการตรวจเลือกทหารกองเกิน

               นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่แจ้งว่า ด้วยวันที่ 4-5 เมษายน 2567 อำเภอเมืองแพร่กำหนดทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2567 ณ หอประชุมอำเภอเมืองแพร่ โดยจะทำการจัดสถานที่ตรวจเลือกในวันที่ 3 เมษายน 2567 ทางอำเภอเมืองแพร่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการที่มีรถยนต์ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ที่จะนำรถยนต์ไปจอดไว้ ณ โรงจอดรถของที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ ขอความกรุณางดนำรถยนต์ไปจอดไว้บริเวณโรงจอดรถด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากอำเภอฯ ต้องใช้หอประชุมอำเภอและพื้นที่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ จัดเป็นสถานที่ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ในวันที่ 4-5 เมษายน 2567 ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีทหารกองเกินที่มาเข้ารับการตรวจเลือก ร่วมกับผู้ปกครอง ญาติ พี่น้อง เป็นจำนวนมาก หากรถยนต์ที่จอดไว้ได้รับความเสียหายทางอำเภอจะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใด จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน /.

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar