จังหวัดแพร่ รณรงค์นุ่งผ้าเมือง อู้กำเมือง ดำหัวแบบคนเมือง ตลอดเดือนเมษายน และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

              นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่ 18 ณ เมืองคาเซเน สาธารณะรัฐบอตสวานา องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทย อยู่ในรายการบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ 
              และเพื่อเป็นการส่งเสริมและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองแพร่ จังหวัดแพร่จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสืบสาน คุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ตามแนวคิด นุ่งผ้าเมือง อู้กำเมือง ดำหัวแบบคนเมือง และขอความร่วมมือรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าหม้อห้อม ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่ ตลอดเดือนมกราคม-เดือนเมษายน 2567 ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และพ่อค้า แม่ค้า ผ้าหม้อห้อม ผ้าพื้นเมืองของจังหวัดแพร่
              ทั้งนี้
การนุ่งผ้าเมือง หมายถึงการแต่งกายด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม หรือผ้าทอมือ ที่ผลิตในเมืองแพร่ เป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในท้องถิ่น
             
อู้กำเมือง หมายถึง การรณรงค์ให้มีการใช้ภาษาคำเมือง หรือภาษาถิ่น ในการพูดจาสื่อสารกันตลอดจนทักทายปราศรัยแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดแพร่ช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง
             
การดำหัวแบบคนเมือง หมายถึง การดำหัวญาติผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ หรือพระสงฆ์ด้วยวิธีการแบบประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนาคือ การนำขันน้ำหรือสลุงใส่น้ำสะอาด ผสมผงขมิ้น ฝักส้มป่อยเผาไฟ ลอยด้วยดอกสารภีแห้ง ดอกมะลิสด มะกรูดฝานเป็นแว่นบางๆ พร้อมด้วยดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องอุปโภค-บริโภค จัดใส่พานหรือภาชนะให้เรียบร้อย นำไปวางตรงหน้าผู้ใหญ่ด้วยกิริยาที่สุภาพนอบน้อม แล้วกล่าวคำขอขมา และขอรับพรปี๋ใหม่ หรือปอนปี๋ใหม่ พร้อมยกมือขึ้นประนมระหว่างอก และกล่าวคำว่า “สาธุ” เมื่อผู้ใหญ่ให้พร หรือปั๋นปอนเสร็จ หลังจากนั้นผู้ใหญ่จะใช้มือแตะน้ำขมิ้นส้มป่อย ลูบศีรษะตัวเอง เป็นอันเสร็จพิธี (การนำน้ำขมิ้นส้มป่อยไปรดที่มือของผู้ใหญ่ เป็นวิธีการที่ไม่นิยมกระทำในประเพณีล้านนา) 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว  
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar