ทุ่มงบประมาณ 104 ล้านบาท จัดมหาสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ 21 วัน

              สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ในการประชุม ครม.วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ครม. อนุมัติงบประมาณ 104 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ “Maha Songkran World Water Festival เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–15 เม.ย. 67 ที่กรุงเทพฯ และพื้นที่อัตลักษณ์ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันงดงามของไทย และเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวทั่วโลก ส่งเสริมให้มีการ “ทยอยจัดงานสงกรานต์” ตลอดเดือนเมษายน 2567 ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชน 
              พื้นที่จัดงานสงกรานต์ทั่วประเทศปี 2567 ช่วงแรก ประเพณีสงกรานต์ประเพณีปี๋ใหม่เมือง จ.เชียงใหม่ (ช่วงเวลาจัดงาน 4-20 เม.ย.) กิจกรรมไฮไลท์ เช่น พิธีอัญเชิญ/บวงสรวงน้ำศักดิ์สิทธิ์ (4-9 เม.ย.) กิจกรรมสืบสานตำนานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (13-14 เม.ย.) ตักบาตรโชติกา สรงน้ำทิพย์ ห่มผ้าเจดีย์ (20 เม.ย.) 2) งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง (ช่วงเวลาจัดงาน 7- 13เม.ย.) กิจกรรมไฮไลท์ เช่น การประกวดเทพบุตร – เทพธิดาสลุงหลวง ขบวนแห่สลุงหลวง ขบวนแห่น้ำทิพย์ 13 อำเภอ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสรงน้ำพระเจ้าแก้วดอนเต้า 
              ช่วงที่ 2 กรุงเทพฯ - “Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” บริเวณถนนราชดำเนินกลาง และท้องสนามหลวง (ช่วงเวลาจัดงานวันที่ 11 - 15 เม.ย) กิจกรรมไฮไลท์ ขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานต์ ขบวนรถพาเหรด 16 จังหวัด โซนสงกรานต์อัตลักษณ์ 5 ภาค ภาคกลาง - งานสงกรานต์มอญ จ.กาญจนบุรี (ช่วงเวลาจัดงาน 12-17 เม.ย.) กิจกรรมไฮไลท์ ชมการเล่นสะบ้า กีฬาพื้นบ้านที่หาดูยาก กิจกรรมสรงน้ำพระผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ , สงกรานต์บ้านระจัน จ. สิงห์บุรี (ช่วงเวลาจัดงาน 13-15 เม.ย.) กิจกรรมไฮไลท์ พิธีสรงน้ำอาจารย์ธรรมโชติ ขบวนแห่สงกรานต์ ชมประเพณีไทยโบราณ สมัยบ้านระจัน 3) ภาคใต้ งาน MIDNIGHT SONGKRAN 2024 จ.สงขลา (ช่วงเวลาจัดงาน 12-13 เม.ย.) กิจกรรมไฮไลท์ สรงน้ำพุทธสิหิงค์ สาดน้ำข้ามปีเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน ,งานเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนคร จ.นครศรีธรรมราช (ช่วงเวลาจัดงาน 13-16 เม.ย.) กิจกรรมไฮไลท์ พิธีแห่นางดาน ประเพณีเก่าแก่ของ จ. นครศรีธรรมราช 4) ภาคอีสาน สงกรานต์เมืองอุดรธานี “สาดน้ำสีดอกจาน...สงกรานต์อุดร” (ช่วงเวลาจัดงาน 13-16 เม.ย.) กิจกรรมไฮไลท์ สรงน้ำพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดร
              ช่วงที่ 3 ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน (ช่วงเวลาจัดงาน 16-17 เม.ย.) กิจกรรมไฮไลท์ ประชันฝีมือก่อนพระทรายวันไหล , ประเพณีสงกรานต์พระประแดง (ช่วงเวลาจัดงาน 19-21 เม.ย.) กิจกรรมไฮไลท์ ประกวนนางสงกรานต์ และหนุ่มลอยชาย การแสดงทะแยมอญของชาวไทยรามัญ 
              และรัฐบาลประกาศวาระแห่งชาติ ผลักดันให้ปี 2568 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของไทย “Tourism Hub” พร้อมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น สนามบิน รถไฟความเร็วสูง และโครงการ Land bridge และยกระดับศิลปะวัฒนธรรมไทย อาหารไทย รวมถึงวงการแฟชั่นไทย ให้เป็นที่ยอมรับของโลก โดยร่วมมือกับสมาพันธ์ระดับโลก ห้างระดับโลก ผ่านการใช้วัตถุดิบไทยที่มีคุณภาพ เช่น ผ้าคราม เตรียมพร้อมกับอีเว้นท์ระดับโลกที่จะมาจัดในประเทศไทย สร้างโอกาสให้กับประเทศไทย ในการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว  
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar