จังหวัดแพร่ร่วมกับวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พุทธศาสนิกชน จัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ย้อนรอยครูบาศรีวิชัย 18-24 มีนาคม 2567

                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันที่ 18 มีนาคม 2567 ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สถานที่จัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2567 โดยจังหวัดแพร่ร่วมกับวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พุทธศสานิกชน และทุกภาคส่วนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม 2567 โดยวันนี้(18 มี.ค. 67) เวลา 16.30 น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่นั่งช้างนำขบวนแห่เครื่องสักการะบูชาองค์พระธาตุ และขบวนเครื่องสักการะบูชาจากอำเภอต่างๆ หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่ โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดพะเยา 
                โดยปีนี้งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง มีขบวนแห่ภายใต้แนวคิด “ย้อนรอยครูบาศรีวิชัย” บอกเล่าเรื่องราวการบูรณะ พระธาตุเจ้าช่อแฮในอดีตของครุบาศรีวิชัย การแสดงแสง เสียง “เล่าขานตำนานพระธาตุช่อแฮ” ขบวนฟ้อนกลองอืดเมืองแพร่ จากกลุ่มสตรีเมืองแพร่กว่า 300 คน ขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุและของดีทั้ง 8 อำเภอ  และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายตลอดการจัดงาน 7 วัน 7 คืน
                พระธาตุช่อแฮ เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ ซึ่งทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวงขึ้น ในวันขึ้น 9 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เหนือ เดือน 4 ใต้ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 18-24 มีนาคม 2567 เพื่อนำพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมใจสักการะบูชาองค์พระธาตุ พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีขาล หรือปีเสือ เป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของจังหวัดแพร่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน
                นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า จังหวัดแพร่สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง มุ่งเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีควบคู่กับการท่องเที่ยวครอบคลุมตลอดทั้ง 12 เดือน ตามแนวคิด “แพร่เที่ยวได้ 12 เดือน 365 วัน” มุ่งหวังให้จังหวัดแพร่ เป็น Hi season ทุกฤดูกาล เพื่อเกิดการกระจายรายได้ สู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในปีนี้จังหวัดแพร่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้เป็น 1 ใน 10 เมืองรอง ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว สร้างโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ โดยเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานที่โดดเด่น ชาวแพร่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา สะท้อนผ่านงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ซึ่งจัดยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่ด้วย
                จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวมาเที่ยว มาชมมาร่วมทำบุญสักกระพระธาตุช่อแฮ ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2567 ในวันที่ 18-24 มีนาคม 2567 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar