ยิ่งใหญ่ คณะศรัทธาวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ จัดงานประเพณี 'ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า' หนึ่งเดียวในโลก และฉลองสมโภชวิหารพระเจ้าใจ๋ดี ครบรอบ 187 ปี

               วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. ที่วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้าประจำปี 2567 และฉลองสมโภชวิหารพระเจ้าใจ๋ดีครบรอบ 187 ปี โดยวัดสูงเม่นร่วมกับคณะศรัทธาวัดสูงเม่น จัดขึ้นเพื่อเจริญรอยตาม "ครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร" ปฐมสังฆครูบาแห่งล้านนาไทย อดีตเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสู่การพัฒนาให้จังหวัดแพร่เป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2567 

               สำหรับประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า เป็นประเพณีโบราณ ที่มีแห่งเดียวในโลก ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ที่ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นมากนักในสังคมไทย นอกจากภาคเหนือของประเทศไทยและจะมีเพียงหนึ่งเดียว คือที่วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่เท่านั้น ภายในงานประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร แสดงธัมม์อานิสงส์ ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า พิธีอัญเชิญคัมภีร์ใบลานชุดตากธัมม์ ปฐมฤกษ์ 67 คัมภีร์ นิทรรศการ "ตากธัมม์ เมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ” ขบวนแห่ธัมม์ที่ยาวที่สุดในโลก ตานตุงเงินตุงทองประจำปีมะโรง การประกวดหนูน้อยตากธัมม์ ขบวนเห่สมโกชองค์พระจ้าใจ๋ดี ในรอบ 187 ปี และการออกร้าน "กาดวิถีลานธัมม์" ของแต่ละชุมชน ในเขตคณะศรัทธาวัดสูงเม่นตลอดทั้ง 3 วัน

สุวัฒน์ คำหม่อม - ข่าว
อำนวย จันต๊ะหล้า - ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar