ศิษย์เก่าโรงเรียนป่าไม้ แพร่ และศรัทธาประชาชน ชาวเมืองแพร่ ร่วมทำบุญ ใหญ่ ไหว้หลวงพ่อ พระพุทธวิชิตมาร 1 ใน 20 ของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ในประเทศไทย ด้วยความ เชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่ง ชั่วร้ายให้หมดไปและเป็น ศูนย์รวมจิตใจของชาว เมืองแพร่

           วันที่ 21 มกราคม 2567  ที่บริเวณสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ ศรัทธาประชาชนชาวเมืองแพร่จำนวนมาก พร้อมใจกันนำข้าวปลาอาหารและเครื่องสักการะบูชามาร่วมทำบุญไหว้ "พระพุทธวิชิตมารประทานสันติสุข สวัสดีชินสีห์ธรรมบพิตร" ซึ่งถือปฏิบัติเป็นประจำในทุกวันที่ 21 มกราคม ของทุกปี โดยมีนายเลิศชัย สกลเสวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน พร้อมด้วยศิษย์เก่าโรงเรียนป่าไม้แพร่และศรัทธาประชาชนชาวเมืองแพร่ร่วมพิธี ด้วยความเชื่อสืบต่อกันมาว่า คนที่ประกอบสัมมาชีพแล้ว แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ด้วยอาจมีมารผจญคอยขัดขวางความเจริญก้าวหน้า ให้มากราบไหว้องค์พระพุทธวิชิตมาร ด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระ จะช่วยกำจัดสิ่งชั่วร้ายที่มาแผ้วพานเราให้หมดไป

          “พระพุทธวิชิตมาร" เดิมเรียกว่า "หลวงพ่อเศียรขาด" ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณ สถาบันนวตกรรมด้านป่าไม้ หรือ โรงเรียนป่าไม้เดิม หลวงพ่อเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของนักศึกษาโรงเรียนป่าไม้แพร่และประชาชนทั่วไป เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 20 ของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย 

           พระพุทธรูปเคยถูกลักลอบตัดเศียรเพื่อจะค้นหาข้าวของมีค่าหรือพระเครื่อง ซึ่งเข้าใจว่าบรรจุไว้ในองค์พระ เมื่อไม่พบจึงได้ขุดที่ฐานอีก ทิ้งร่องรอยปรากฏอยู่ ทำให้เศียรพระพุทธรูปหล่นอยู่ที่หน้าพระพุทธรูป ทำให้มีการเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า "หลวงพ่อเศียรขาดเมืองแพร่"จนถึงปี พ.ศ.2511 โรงเรียนป่าไม้แพร่ โดยนายณรงค์ กฤตานุกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะศิษย์เก่าโรงเรียนป่าไม้แพร่ ได้บูรณะพระพุทธรูปองค์นี้ พร้อมทั้งต่อเศียรพระพุทธรูปองค์นี้เป็นแบบสุโขทัยปางสะดุ้งมาร 

          สมเด็จพระสังฆราชอริยวงศาคตญาณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ประทานนามว่า "พระพุทธวิชิตมารประทานสันติสุข สวัสดีชินสีห์ธรรมบพิตร" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และทุกวันที่ 21 มกราคม ของทุกปี ศิษย์เก่าโรงเรียนป่าไม้แพร่ จะจัดงานทำบุญไหว้หลวงพ่อพระพุทธวิชิตมารมีความเชื่อและมีการเล่าสืบต่อกันว่า คนที่ประกอบสัมมาชีพแล้ว แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ด้วยอาจมีมารผจญคอยขัดขวางความเจริญก้าวหน้า  ให้มากราบไหว้องค์พระพุทธวิชิตมาร ด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระจะช่วยกำจัดสิ่งชั่วร้ายที่มาแผ้วพานเราให้หมดไป.//


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar