เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานมหกรรม ชิมชา กาแฟ บ้านนาคูหา และของดีตำบลสวนเขื่อน ในวันที่ 27 มกราคม 2567

                นายณัฐ วังกาวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสวนเขื่อน เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานมหกรรม ชิมชา กาแฟ บ้านนาคูหา และของดีตำบลสวนเขื่อน เพื่อส่งเสริมด้านการตลาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลสวนเขื่อน เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรบนพื้นที่สูง โดยใช้กลไกด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 27 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณวัดนาคูหา หมู่ 5 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ 
                กิจกรรมมีพิธีเปิดงาน ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาคูหา การแสดงของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสวนเขื่อน การจัดนิทรรศการร้านชา กาแฟ และร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมออกบูธจำหน่ายชา กาแฟ และผลิตภัณฑ์ชุมชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลสวนเขื่อน โทรศัพท์ 054-645-688

ฉัตรชัย พวงขจร /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar