จังหวัดแพร่ร่วมกับคณะศรัทธาวัดสูงเม่น เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก 'ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า' และงานสมโภชองค์พระเจ้าใจ๋ดี ปีที่ 187 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2567

                      วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. ที่วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น พร้อมด้วยนายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการเตรียมจัดงานประเพณี 'ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า'และงานสมโภชองค์พระเจ้าใจ๋ดี ในรอบปีที่ 187  ประจำปี 2567  เพื่อสืบสานงานประเพณีอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานตามแบบฉบับของหลวงปู่ครูบามหาเถร ที่ท่านเป็นผู้รวบรวมคัมภีร์ใบลานมาไว้ที่หอไตรปิฎกของวัดสูงเม่น กว่า 8,845 ผูก นับเป็นใบลานได้ 8,500 ใบลาน และฟื้นฟูประเพณีอันดีงาม สืบสานวัฒนธรรมทางศาสนา เปิดโอกาสให้คณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการทำบุญตามประเพณี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 – 25 มกราคม2567 นี้ 
                      ภายในงานประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร แสดงธัมม์อานิสงส์ ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า พิธีอัญเชิญคัมภีร์ใบลานชุดตากธัมม์ ปฐมฤกษ์ 67 คัมภีร์  นิทรรศการ "ตากธัมม์ เมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ  ขบวนแห่ธัมม์ที่ยาวที่สุดในโลก  ตานธัมม์ ตานตุงเงิน ตุงทอง ประจำปีมะโรง การประกวดหนูน้อยตากธัมม์ ขบวนเห่สมโกชองค์พระจ้าใจ๋ดี ในรอบ 187 ปี  และการออกร้าน "กาดวิถีลานธัมม์" ของแต่ละชุมชน ในเขตคณะศรัทธาวัดสูงเม่นตลอดทั้ง 3 วัน
                       สำหรับประเพณี “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” เป็นประเพณีที่ชาวตำบลสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน  “ตากธัมม์” หมายถึงพอถึงเวลาก็มีการเอาคัมภีร์ใบลานออกมาตากออกมาผึ่ง เพื่อไล่ความชื้น เพื่อให้มีสภาพที่จะสืบพระศาสนาได้นานๆ ส่วน“ตานข้าวใหม่” ก็คือความเชื่อ จากพระพุทธศาสนา ในการที่เป็นผู้กตัญญู รู้คุณรู้จักตอบแทน ต่อสิ่งที่ดีต่อตนเอง เวลาได้ของดีมาในช่วงเก็บเกี่ยวชาวเหนือจะนำข้าวใหม่มาถวายพระ ส่วน“หิงไฟพระเจ้า”  ก็คือการเอาฟืนมาให้วัด เพื่อเอามาก่อกองไฟ พระก็จะได้มีความอบอุ่นในช่วงฤดูหนาวนั่นเอง

สุวัฒน์ คำหม่อม - ข่าว
อำนวย จันต๊ะหล้า - ภาพ
สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar