เมืองแพร่ติด 1 ใน 10 เมืองรองนำร่อง เร่งผลักด้นขับเคลื่อนสู่เมืองหลักกระตุ้นเศรษฐกิจ และ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

          วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า นับเป็นข่าวดีก่อนปีใหม่ ที่จังหวัดแพร่ ได้รับเลือกจาก หอการค้าไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ให้เป็น 1 ใน 10 จังหวัดนำร่อง ยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย นครพนม ศรีสะเกษ แพร่ ลำปาง นครสวรรค์ กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี ตรัง และนครศรีธรรมราช 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะแถลงประกาศตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2567 นี้

          ทั้งนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 373/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมี นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาจังหวัด 10 จังหวัด เพิ่มศักยภาพ ยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนใน 3 แกนหลักสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพโดยการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ในทุกมิติ การสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี และการช่วยเหลือเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ให้ได้อย่างรวดเร็ว มีผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

          ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่มีศักยภาพที่โดดเด่นโดยเฉพาะ ด้านการท่องเที่ยว ที่กำลังผลักดัน ทุกด้าน เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดแพร่ตลอดปี กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวเมืองแพร่

          " ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนชาวแพร่ทุกภาคส่วน เพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน ช่วยกันส่งเสริมขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนต่อไป.//


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar