จังหวัดแพร่ จัดประชุมเตรียมพร้อมจัดงาน “Phrae Street Craft Festival 2023” ส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

               วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์กาท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดแพร่ "Phrae Street Craft Festival 2023"
               เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดแพร่ "Phrae Street Cragt Festival 2023" ดังนี้ 
               1. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
               2. การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และความปลอดภัย
               3. บูทสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
               4. กิจกรรมส่งเสริมการขาย (Table Top Sale) พบปะเจราแลกเปลี่ยนธุรกิจฯ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่/รายงาน
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar