ของดีเมืองแพร่ ขายที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี 9 วันมียอดขายและสั่งซื้อสะสม กว่า 11 ล้านบาท

                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดงานแสดงและจำหน่ายภายในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี ขึ้น ระหว่างวันที่ 12-20 สิงหาคม 2566 เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และอาหารชวนชิม ผลิตภัณฑ์ OTOP ตามนโยบายของรัฐบาล ในการเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงสร้างการเรียนรู้แนวทาง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP แก่ผู้ประกอบการ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
                งานดังกล่าวจังหวัดแพร่ได้นำผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานฯ จำนวน 39 บูธ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการประเภท OTOP 3-5 ดาว จำนวน 32 บูธ , ผู้ประกอบการ ศิลปิน OTOP จำนวน 2 บูธ , ผู้ประกอบการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 1 บูธ , ผู้ประกอบการ OTOP Online จำนวน 1 บูธ , บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีแพร่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จำนวน 1 บูธ , ผู้ประกอบการจากกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1 บูธ และผู้ประกอบการ KBO จำนวน 1 บูธ
                โดยมียอดจำหน่ายและสั่งซื้อ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 รวมทั้งสิ้น 1,716,515 บาท และผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ นางประนอม ทาแปง (ผ้าซิ่นตีนจก) อำเภอลอง จำนวน  162,000 บาท , นายสถาพร ชุ่มเชื้อ (ผ้าซิ่นตีนจก) อำเภอลอง จำนวน 108,700 บาท , สักชัยเฟอร์นิเจอร์ (เฟอร์นิเจอร์ไม้) อำเภอวังชิ้น จำนวน 97,000 บาท
                และสรุปยอดจำหน่ายและสั่งซื้อสะสมรวม 9 วัน (วันที่ 12-20 สิงหาคม 2566)
รวมจำนวน 11,635,509 บาท

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่/รายงาน
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar