ผู้ว่าฯแพร่ ควงแม่บ้านมหาดไทย เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดแพร่ ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชา อย่างยั่งยืน”

                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางณัชชา มีจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดแพร่ ที่เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชา อย่างยั่งยืน” ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
                 โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดงานแสดงและจำหน่ายภายในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี ขึ้น ระหว่างวันที่ 12-20 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และอาหารชวนชิม ผลิตภัณฑ์ OTOP ตามนโยบายของรัฐบาล ในการเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงสร้างการเรียนรู้แนวทาง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP แก่ผู้ประกอบการ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
                 โดยจังหวัดแพร่ได้นำผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานฯ จำนวน 39 บูธ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการประเภท OTOP 3-5 ดาว จำนวน 32 บูธ , ผู้ประกอบการ ศิลปิน OTOP จำนวน 2 บูธ , ผู้ประกอบการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 1 บูธ , ผู้ประกอบการ OTOP Online จำนวน 1 บูธ , บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีแพร่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จำนวน 1 บูธ , ผู้ประกอบการจากกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1 บูธ และผู้ประกอบการ KBO จำนวน 1 บูธ
                 สรุปยอดจำหน่ายและสั่งซื้อ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 รวมทั้งสิ้น 1,054,155 บาท ซึ่งผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ นางประนอม ทาแปง (ผ้าซิ่นตีนจก) อำเภอลอง จำนวน 95,000 บาท , สักชัยเฟอร์นิเจอร์ (เฟอร์นิเจอร์ไม้) อำเภอวังชิ้น จำนวน 91,000 บาท และอัญชลีไหมไทย (ผ้าไหมยกดอก) อำเภอสอง จำนวน 75,000 บาท และสรุปยอดจำหน่ายและสั่งซื้อสะสม 6 วัน (วันที่ 12 - 17 สิงหาคม 2566) จังหวัดแพร่ รวมจำนวน 7,241,809 บาท

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่/รายงาน
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar