สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จัดประกวดลายผ้าโบราณ “ลายนกกินน้ำร่วมต้น” สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองแพร่

                 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(12ก.ค.66) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมนคราแอทไนน์ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานผ้าโบราณเมืองแพร่ กิจกรรมที่การประกวดลายผ้าโบราณ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าโบราณเมืองแพร่ให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าของจังหวัดแพร่และส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่  โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งสิ้น 49 ผืน แบ่งเป็นประเภทผ้าทอจก ผ้าตีนจก จำนวน 25 ชิ้น ประเภทปั๊มลาย ผ้าบาติก จำนวน 12 ชิ้น และประเภทผ้าปัก จำนวน 12 ชิ้น 
                 ภายในงานมีการจัดแสดงต้นแบบผ้าซิ่นโบราณ การจัดแสดงผ้าโบราณเมืองแพร่ การจัดแสดงผ้าไทยใส่ให้สนุก และการประกวดลายผ้าโบราณ “ลายนกกินน้ำร่วมต้น” พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษ เรื่องผ้าลายต้นแบบ ลายผ้าโบราณของเมืองแพร่ จากอาจารย์โกมล พานิชพันธ์ เจ้าของพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ อำเภอลอง จังหวัดแพร่อีกด้วย
                 สำหรับ “ลายนกกินน้ำร่วมต้น” เป็นนกคู่ที่กินน้ำจากน้ำต้น ลายนกกินน้ำร่วมต้น หมายถึง ความรัก ความสามัคคี สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างราบรื่น ซึ่งการทอผ้าตีนจก อำเภอลองนั้น มักมีลายนกกินน้ำร่วมต้น เป็นลายหลัก ลายพื้นฐานของลายโบราณ ที่นำมาใช้ในการทำลวดลายผ้าทอตีนจก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในการประกวดครั้งนี้ จึงได้กำหนดเทคนิคในการประกวด 3 ประเภทได้แก่ ผ้าทอ ผ้าบาติก และผ้าปัก โดยจะต้องเป็นเทคนิคการทำมือเท่านั้น /.

# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่/รายงาน
 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar