สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่จัด โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO)

                  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(13ธ.ค.65) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมนคราแอทไนน์ ชั้น 9 โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2566 
                  นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดแพร่กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้จังหวัดดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KB0 จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมนคราแอทไนน์ ชั้น 9 โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวมทั้งสิ้น 60 คน 
                  ทั้งนี้มุ่งหวังว่า ผลิตภัณฑ์ OTOP จะได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดแพร่ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และโอกาสทางการตลาด เข้าร่วมการประกวดผลงานของเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น (OTOP KBO CONTEST) ปี 2566 และที่สำคัญผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น
                  นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า ขอให้กลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้ง 20 กลุ่ม ได้มีความตั้งใจที่จะศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ให้สามารถก้าวสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับพร้อมออกสู่ตลาดภายนอกและตลาดสากลได้ โดยผลิตภัณฑ์ยังคงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar