ลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดแพร่

ผ้าลายอัตลักษณ์จังหวัดแพร่

                 "ลายดอกสัก"  ลาย"ดอกสัก"เป็นการอ้างอิงจากลายผ้าตีนจกโบราณ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ คือ "ลายผักแว่น" ซึ่งเป็นลายโบราณเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นลายตีนจกที่ เรียกว่า ลายกุม (หมายถึง เทคนิคการจกหรือยกลาย ที่นำลายลักษณะเดียวกันมาผูกรวมเป็นลายเต็มทั้งผืน) โดยนำลักษณะการผูกลายแบบตีนจกลายผักแว่น มาประดิษฐ์เป็นลายดอกสักที่มีกลีบดอก ๖ กลีบ ๖ เกสร สำหรับ เลข ๖ ตามความเชื่อทาง โหราศาสตร์เป็นเลขมงคล เป็นตัวแทนของดาวศุกร์เกี่ยวข้องกับความสวย ความงามและศิลปะ ตามความเชื่อของชาวจีน เลข ๖ เป็นตัวเลข แห่งความร่ำรวยและความสำเร็จในธุรกิจ จึงเป็นนิมิตหมายอันดี ที่จะช่วยให้ผ้าลายดอกสัก อัตลักษณ์ประจำจังหวัดแพร่ มีความเจริญรุ่งเรือง คำว่า สัก พ้องเสียงกับคำว่า ศักดิ์ ความมีศักดิ์ มีศรี ความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งล้วนแต่เป็นคำที่มีความหมายมงคล 

รายละเอียดได้ตามลิงค์  ลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดแพร่.pdf (phrae.go.th) 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar