ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม ผ้ามัดย้อม ของดีตำบลทุ่งโฮ้ง

ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม ผ้ามัดย้อม ของดีตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่

              จังหวัดแพร่  มีชื่อเสียงด้านผ้าหม้อห้อม ซึ่งบ้านทุ่งโฮ้ง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นแหล่งผลิตผ้าหม้อห้อม ที่ใหญ่ที่สุด มีการสืบทอดกันมายาวนาน สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนด้วยเสน่ห์ของการย้อมผ้าแบบธรรมชาติ โดยใช้วัตถุดิบจากต้นห้อม ในอดีตนั้นผ้าหม้อห้อม เป็นผ้าฝ้ายทอมือหรือผ้าดิบสีขาว ผ้าหม้อห้อม เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของชาวไทพวนบ้านทุ่งโฮ้ง ผ้าหม้อห้อม เป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดมายาวนาน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาทั้งรูปแบบและเทคนิคมากมาย
           
 ขั้นตอนทำผ้ามัดย้อม

(1) นำผ้าที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมามัดลายตามที่ต้องการ
(2) นำผ้าที่มัดลายแล้วไปย้อมในน้ำห้อมที่เตรียมไว้
(3) นำผ้าที่ย้อมแล้วแกะอุปกรณ์ที่มัดออกและนำไปซัก จากนั้นก็นำขึ้นมาตากแดดให้แห้ง

            บ้านทุ่งโฮ้ง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ที่ถนนยันตรกิจโกศล ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 101 (สายแพร่-น่าน) เป็นแหล่งผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมดั้งเดิมของจังหวัดแพร่ ซึ่งมีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าปูโต๊ะ ปูเตียง ของใช้ของที่ระลึก

ข้อมูลประกอบการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดแพร่ (ผลิตภัณฑ์ ผ้าหม้อห้อม)

1. หม้อห้อมบ้านป้าเหลือง                             089-8503327
2. หม้อห้อมกฤษณะ                                    098-7963992
3. วิษณุหม้อห้อม                                        094-2896256
4. หม้อห้อมน้องผึ้ง                                      086-9217392 /  081-0210359
5. อวิกาหม้อห้อมแฟชั่น                                091-0720248
6. ศิริเพ็ญหม้อห้อม                                     081-8823068
7. วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ 089-8513048
8. ประดิษฐ์หม้อห้อม                                   089-7116825
9. หม้อห้อมเขียนเทียน                                 090-2369615
10. ธนาคารหม้อห้อม                                  081-8848783
11. ลัดดาหม้อห้อม                                     084-6174437
12. ลี่มี่หม้อห้อม                                        083-0756101 /  088-2586491
13. โต้งหม้อห้อม                                        085-7209534 /  084-9499357   
14. เพ็ญศรี มัดย้อม                                     083-2000917
15. ญเนศดีไซร์                                           086-9594964
16. โชตสิกามัดย้อม                                     085-1916565
17. ศิริมา ผ้าล้านนา                                    081-8837172
18. มิกซ์หม้อห้อม                                       081-7644926
19. ล้านนาบาติก                                        081-8813899
20. มิกซ์หม้อห้อม                                       081-7644926
21. บลูล้านนา                                           081-9933592
22. หม้อห้อมขันทอง                                   085-0306719
23. กลุ่มผ้าทอมือไหมแกมฝ้าย                        081-7655031
24. ศิริเพ็ญ หม้อห้อม                                  054-622583
25. พรรณงามหม้อห้อม                                099-2924453
26. ชมแสงดาวผ้าแพร่                                  088-2616678
27. ชาวเหนือหม้อห้อม                                 0816515375
28. จันทิมา หม้อห้อม                                  083-1670944 / 082-4480387
29. ปุณณ์ปัณณ์ ฝ้ายทอล้านนา                       089-9979842
30. เพ็ญศรี มัดย้อม                                    083-2000917
https://www.facebook.com/1032603016886610/posts/2634132210067008 

PR สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ 


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar